Meniu Sci
Categorii produse
 

CONDITII GENERALE DE DERULARE A OPERATIUNILOR CONFORM REGULAMENTULUI GDPR:

 

                   Va informam ca din data de 25 mai 2018 este aplicabil Regulamentul European 679/2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (GDPR). Scopul principal al acestei reglementari este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Prelucrarea datelor cu caracter personal


Definitii relevante în contextul protectiei datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on–line sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile în care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si în mod gratuit, datele cu caracter personal într–o modalitate structurata, folosita în mod obisnuit si într–un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre SCI Construct Distribution S.R.L catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privinta persoanei vizate sau o afecteaza în mod similar într–o masura semnificativa;

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila în domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost încalcate.

În vederea prestarii serviciilor comerciale asumate prin prezentele conditii generale, SCI Construct Distribution S.R.L prelucreaza date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protectiei datelor cu caracter personal respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si ale legislatiei subsecvente.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre SCI Construct Distribution S.R.L apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: Clientul (chiar si dupa încetarea relatiei contractuale), reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului, Beneficiarii reali, SC SCI Construct Distribution S.R.L prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri, dupa cum urmeaza:

1. În vederea îndeplinirii obligatiilor legale, SCI Construct Distribution S.R.L prelucreaza datele cu caracter personal pentru executarea si îmbunatatirea serviciilor comerciale oferite prin preluarea în aplicatiile informatice ale societatii a datelor, conform cerintelor legale aplicabile

2. În vederea încheierii si executarii contractului dintre Client si SCI Construct Distribution S.R.L, aceasta prelucreaza datele cu caracter personal pentru: derularea si gestionarea relatiei contractuale cu Clientul, în vederea furnizarii produselor si serviciilor (inclusiv servicii on–line);

3. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale SCI Construct Distribution S.R.L, în contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, societatea prelucreaza datele cu caracter personal pentru: îmbunatatirea produselor si serviciilor furnizate, prin optimizarea fluxurilor si a reglementarilor interne (inclusiv optimizarea costurilor segmentarea clientilor; proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice si a serviciilor IT); reclama, marketing simplu si publicitate; statistica; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor ce nu vizeaza produsele si/sau serviciile contractate de catre persoana vizata.

4. În baza consimtamântului exprimat de catre Persoana vizata cu ocazia deschiderii relatiei de afaceri sau în alte situatii, dupa caz, pentru urmatoarele scopuri:

• marketing direct, prin comunicarea de informatii si/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii si activitati ale SCI Construct Distribution S.R.L si/sau ale partenerilor acesteia, precum si efectuarea de catre SCI Construct Distribution S.R.L, direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale SCI Construct Distribution S.R.L si/sau ale partenerilor acesteia;

• generarea de oferte si comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implica un proces decizional automatizat si care pot produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau care o pot afecta în mod similar într–o masura semnificativa.

Consimtamântul exprimat cu privire la activitatile de prelucrare de mai sus poate fi retras în orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate înaintea retragerii.

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, SCI Construct Distribution S.R.L prelucreaza datele cu caracter personal care îi sunt furnizate în mod direct, precum si datele pe care SCI Construct Distribution S.R.L le genereaza pe baza acestora, respectiv: cod identificare client, date de tranzactionare, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana.

Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionare a prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, în masura în care persoana vizata considera necesar.

Este posibil ca, în urma solicitarii de stergere a datelor, SCI Construct Distribution S.R.L sa anonimizeze aceste date (lipsindu–le astfel de caracterul personal) si sa continue în aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

Ne asumam responsabilitatea de a nu vinde, instraina sau face publice bazele de date ale siteului nostru, acestea pot fi transmise doar autoritatilor responsabile cu verificarea tranzactiilor comerciale, numai in scopuri justificate.

Datele personale, ale cumparatorilor, retinute de catre site-ul nostru vor fi folosite strict in scopul de a intocmi acte necesare unei tranzactii, transport, studii de marketing in cadrul companiei noastre, trimiterii de informatii legate de oferte, promotii, preturi, site, vouchere cadou si alte informatii utile strict din cadrul societatii noastre.

Datele personale înseamna orice informatie referitoare la dumneavoastra care ne permite sa va identificam, cum ar fi numele dumneavoastra, datele de contact, detaliile de plata si informatiile despre accesul dumneavoastra pe site-ul nostru.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor si/sau a îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale SCI Construct Distribution S.R.L.

DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

Site-ul www.sci-distribution.ro, este proprietatea societatii SCI Construct Distribution S.R.L, inregistrata in Bucuresti, Gheorghe Doja 33, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/9488/2005, CUI RO 17625527.

PERSOANELE VIZATE   

Persoanele vizate sunt persoanele care fac comenzi telefonice, prin intermediul emailului sau al site-ului www.sci-distribution.ro

Putem colecta date personale de la dumneavoastra atunci când postati o comanda la noi, când creati un cont, cand va abonati la newsletter, sau când ne contactati.

DATE COLECTATE:

-Nume, prenume

-Adresa postala

-Adresa e-mail

-Numar de telefon

-Istoricul comenzilor dvs.(produse achizitionate, preturi, moduri de plata)

-Informatiile pe care le furnizati despre preferintele dumneavoastra în momentul comenzii sau in contul dumneavoastra.

-Comunicarile pe care le faceti cu noi sau pe care le directiona?i catre noi prin scrisori, e-mailuri, servicii de chat, apeluri si retele de socializare

Date personale pot fi colectate si prin intermediul cookie-urilor, atunci când clientul interactioneaza cu reclamele si aplicatiile mobile sau când viziteaza site-urile web si alte sisteme informatice ce se afla in legatura cu noi.

Datele colectate pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, locatia geografica, adrese URL de redirectionare, informatiile despre actiunile întreprinse sau despre interactiunea cu noi.

SCOPUL COLECTARII DATELOR:

– informarea Clientilor privind situatia contului, validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la comanda, la bunurile si sau serviciile achizitionate

– trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)

– de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului.

PERIOADA STOCARII DATELOR:

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal este identica cu durata functionarii contractului principal de furnizare servicii, sau dupa cum prevad diferitele perioade de stocare prevazute de lege.

Dupa încetarea scopului respectiv sau la sfarsitul acestor perioade, datele corespunzatoare vor fi blocate sau sterse în conformitate cu reglementarile legale.

În cazul în care ne contactati pentru o întrebare/ oferta, pastram datele dumneavoastra personale pe durata necesara procesarii întrebarilor dumneavoastra, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondenta trimisa;

În cazul în care creati un cont, pastram datele dumneavoastra personale pâna când solicitati sa le stergem sau dupa o perioada de inactivitate. În acest sens, mentionam ca datele prelucrate pentru acest scop vor fi sterse la 5 ani dupa ultima interactiune cu utilizatorul contului

În cazul în care v-ati oferit consimtamântul pentru marketing, pastram datele dumneavoastra personale pâna când va dezabonati sau solicitati sa le stergem sau dupa o perioada de inactivitate În acest sens, mentionam ca datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicarilor de marketing direct sunt sterse din evidentele acestor baze de date la 5 ani de ultima interactiune cu dumneavoastra;

În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le pastram atâta timp cât este necesar pentru ca acestea sa îsi atinga scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de cos de cumparaturi sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) si pentru o perioada definita în conformitate cu reglementarile si îndrumarile locale. În acest sens, mentionam ca datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentala online, pentru a ne personaliza ofertele pentru dumneavoastra si pentru a permite distribuirea continutului nostru pe site-uri de socializare vor fi pastrate pentru o perioada de maxim 5 ani de la colectarea acestora, în baza consimtamântului dumneavoastra.

POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR

La fel ca multe alte siteuri web, folosim si asa numitele "cookieuri". Cookieurile sunt fisiere text mici care sunt transferate de pe un server de siteuri pe hard disk.

Acest lucru ne ofera automat anumite date, cum ar fi Adresa IP, browserul utilizat, sistemul de operare de pe computer si conexiunea la Internet.

Cookieurile nu pot fi utilizate pentru a lansa programe sau pentru a transfera virusi pe un computer.

Pe baza informatiilor continute în modulele cookie, putem facilita navigarea si permite afisarea corecta a siteurilor noastre web.

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

Cookie-uri de performanta a site-ului

Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

Cookie-uri pentru geotargetting

Cookie-uri de inregistrare

Cookie-uri pentru publicitate

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

În nici un caz datele colectate de noi nu vor fi transmise tertilor sau nu va fi stabilita o legatura cu datele personale fara consimtamântul dumneavoastra.

Desigur, puteti vizualiza si siteul nostru fara cookieuri.

Browserele pot sa fie setate sa accepte sau nu cookieuri.

Pentru anumite activitati de baza insa, este nevoie de cookie-uri. De exemplu, folosim cookie-uri pentru pastrarea produselor în cosul de cumparaturi, chat în timp real, analiza vizitatorilor, folosind software-ul Google Analytics, colectam date anonime despre vizitele pe site-ul nostru, cum ar fi paginile vizualizate, pentru a pastra preferintele tale si pentru a îti oferi continut si publicitate.

Prin aceste cookie-uri sunt retinute preferintele fiecarui utilizator pe site, astfel încât nu mai este necesara setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Informatiile dobândite prin intermediul cookie-urilor sunt anonime si nu vor fi legate de datele cu caracter personal.

Puteti dezactiva oricând utilizarea cookieurilor prin setarile browserului dumneavoastra. Utilizati functiile browserului dumneavoastra de internet pentru a afla cum puteti schimba aceste setari.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre SCI Construct Distribution S.R.L, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati în acest context, va rugam sa va adresati printr–o cerere (pe suport hârtie/în format electronic, prin e–mail) catre: office@sci-distribution.ro.

Dorim sa va asiguram pe aceasta cale ca societatea noastra a luat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra.

www.sci-distribution.ro - power by Addit.ro
SCI Construct Distribution S.R.L - materiale de constructii © 2020
0

Cos cumparaturi

Cosul tau este gol