Pentru a cumpăra produse sci-distribution.ro, trebuie sa fiți de acord cu urmatorii Termeni și condiții:     Website: suport durabil al website-ului comercial "www.sci-distribution.ro".
    
     Produs: produs având elementele caracteristice specificate pe website-ului.
    
     Brand: marca de produs.
    
     Consumator /Utilizator /Client: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite de aquisul comunitar privind protecţia consumatorilor, si care este parte contractantă a contractului la distanta încheiat pe website.
    
     Vănzător: Vânzătorul produsului, parte contractantă în cadrul contractului la distanță încheiat pe website.
    
     Suport Durabil: orice instrument care permite partilor contractante să stocheze informații care le sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinte ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării și care permite reproducerea neschimbată a informatiilor stocate.
    
     Termeni și condiții: toți termenii și toate condițiile stocate pe website și care constituie Termeni și condițiile contractului la distanță.
    
     Comunicare/ Informații Comunicate: orice informații comunicate exclusiv digital și exclusiv prin intermediul unui suport durabil, între Vănzător și Utilizator.
    
     Unitatea de Service a Produsului (USP): unitatea care asigură servicii post vanzare, potrivit informațiilor comunicate.
    
     Contract La Distanță: orice contract la distanță încheiat între părtile contractante în baza termenilor și condițiilor website-ului devenite opozabile parților contractante din momentul în care este comunicată confirmarea comenzii/ opțiunii de cumpărare de către Vănzător.
    
     Contul Utilizatorului: sectiune creată pe website care permite comunicări între parțile contractante.
     Comandă / Opțiunea De Cumpărare: comunicarea de către Utilizator prin intermediul website-ului a comenzii/ opțiunii sale de cumpărare a produsului pe care l-a adăugat digital în coșul său virtual de cumpărături aflat pe website.
    
     În stoc/ Stoc zero/ 2-3 zile: comunicarea disponibilității produsului pentru ca acesta să poată fi comandat.
    
     Cumpărător: Utilizatorul/ Clientul/ Consumatorul sau orice altă persoană desemnată de Consumator care plătește prețul de vânzare al produsului comandat.
    
     Primitorul Produsului Ambalat: Cumpărătorul care primește produsul ambalat la adresa de livrare comunicată de Utilizator prin intermediul website-ului.
    
     Continutul Website-ului: cuvinte, simboluri grafice ori combinații ale acestora care sunt produse și livrate pe website în format digital în mod indirect (cum ar fi: programul sursă și programele conexe ale website-ului, baza de date a website-ului, etc.) sau în mod explicit, prin modalități cum ar fi: texte care se constituie sau nu în documente, câmpuri cu prezentări, specificații, formulare interactive, etc.
    
     Utilizarea Abuzivă: utilizarea conținutului website-ului de către Utilizator altfel decât prin modalitățile comunicate, sau contrar Termenilor și condițiilor, ori prin modalități care contravin legii și care pot produce prejudicii, inclusiv tertilor.
    
     Încălcări: utilizarea conținutului website-ului de către terți altfel decât prin modalitățile comunicate, sau contrar Termenilor și Condițiilor, ori prin modalități care contravin legii și care pot produce prejudicii Vănzătorului, Utilizatorului sau altor terți.
    
     Factura fiscală: factura de cumpărare a produsului, comunicată Utilizatorului.
    
     Garanție Comercială: angajament asumat de Vănzător față de Consumator, în plus față de garanția stabilită prin lege, în legatură cu produsele vândute și/sau serviciile prestate, în concordanță cu informațiile comunicate în cadrul secțiunii website-ului.
    
     "Livrarea Produsului": informații comunicate în secțiunea cu aceeași denumire a website-ului, referitoare la condițiile în care Vănzătorul livrează produsele comandate.
    
     "Caracteristici Obligatorii": caracteristicile obligatorii ale produsului comandat, existente la data livrării și comunicate în secțiunea website-ului "Cum cumpar".
    
     "Data Livrării": data comunicată de către Vănzător și la care Consumatorul sau persoana desemnată de acesta se află la locul livrării și intră în posesia produsului comandat.
    
     CONDIȚII GENERALE:


     Toate prețurile și toate costurile din cadrul website-ului se vor exprima în RON și vor include TVA (19%).
    
     Prin generarea opțiunilor de cumpărare/ comandă și de acceptare a tuturor Termenilor și condițiilor, Utilizatorul se obligă să plăteasca prețul produsului comandat și Vănzătorul se obligă să livreze produsul în stare conformă, nouă și ambalată, la adresa din Romania comunicată digital de către Utilizator în cadrul website-ului.
     Utilizatorul se obligă să completeze digital, integral formularele website-ului cu date reale, actuale, corecte si complete. În cazul în care Vănzătorul constată că Utilizatorul a furnizat date nereale, neactuale, eronate sau incomplete, care i-au adus prejudicii, poate angaja raspunderea civila sau penala a Utilizatorului, dupa caz.
     Executarea contractului la distantă se realizează doar cu ajutorul informațiilor comunicate.
     Orice informații comunicate Utilizatorului prin alte mijloace decât prin intermediul website-ului, nu presupun alte garanții decât cele oferite de către Vănzător prin informațiile comunicate exclusiv prin intermediul website-ului.
     Utilizatorul recunoaste dreptul Vănzătorului de a include în informațiile comunicate și mesaje publicitare, promoții sau campanii publicitare și altele asemenea.
     Orice utilizare abuzivă a continutului website-ului poate atrage răspunderea civila sau penală a persoanei vinovate, precum și blocarea accesului Utilizatorului la informațiile comunicate, fară o notificare prealabilă.
     Dacă Vănzătorul nu iși poate indeplini obligațiile datorită unor cazuri fortuite aflate în afara posibilității sale de control, acesta este exonerat de răspundere față de orice pretenții ale Utilizatorului pentru orice posibile prejudicii cauzate în astfel de împrejurări.
     Vănzătorul este exonerat de răspundere și ca urmare a eventualelor prejudicii cauzate Utilizatorului prin accesarea de către acesta, direct sau indirect din website, a altor site-uri web.
     Utilizatorul acceptă ca Vănzătorul să nu poată oferi garanții privind securitatea informațiilor comunicate digital. Tot astfel, Utilizatorul acceptă ca Vănzătorul să nu poate garanta confidentialitatea informațiilor comunicate digital și care sunt interceptate de către terți.
     Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Vănzătorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizator.
     Datele personale sunt colectate în vederea prelucrarii acestora în scop de comunicare/ marketing/ publicitate. Cu toate acestea, Utilizatorul nu este obligat să furnizeze datele cu caracter personal.
     Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Vănzător și pot fi comunicate numai bancilor sau curierilor colaboratori, în masura în care aceste informații le sunt necesare în relația cu Utilizatorul.
     Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodata, Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul se poate adresa Vânzătorului cu o cerere scrisa, datată și semnată la urmatoarea adresă de e-mail: office@sci-distribution.ro. Urmare a solicitării de ștergere a Contului creat în cadrul website-ului, operațiunea fiind ireversibilă, Utilizatorul nu va mai avea posibilitatea accesării online a formularelor din cadrul website-ului.
     Dacă unele din datele Utilizatorului sunt incorecte, acesta trebuie să informeze Vănzătorul de îndată.
     Conținutul website-ului aparține în exclusivitate Vănzătorului, inclusiv ca cesionar exclusiv al dreptului de autor asupra unor parți din acesta. Astfel, continutul website-ului este protejat de lege și orice folosire a sa în alt mod decat cel indicat explicit în cadrul website-ului în conformitate cu Termenii și conditiile, fără acordul explicit al Vănzătorului sau al autorilor cedenți, se pedepsește conform legii.
     Utilizatorul își asumă în exclusivitate consecintele accesării și utilizării continutului website-ului cu încalcarea Termenilor și condițiilor, a legilor românești aplicabile, sau a legilor locului din care acesta poate accesa și utiliza website-ul în mod direct ori indirect.
     Utilizatorul sși Vănzătorul se obligă să-și aducă reciproc și imediat la cunostință orice încălcări.
     Eventualele dispute privind executarea contractului la distanță se interpretează în baza legilor din Romania și se judecă exclusiv de către instanțele din România.
     Dacă Utilizatorul nu este de acord cu Termeni și condițiile, acesta nu are permisiunea Vănzătorului să utilizeze continutul website-ului, iar utilizarea conținutului website-ului fără permisiunea Vănzătorului atrage răspunderea civilă sau penală a Utilizatorului, dupa caz.     Vănzător: SCI Construct Distribution S.R.L, C.U.I: RO 17625527, J40/ 9488/ 2005
     Adresa sediului social: Aleea Tandarei nr. 3, sector 3, Bucuresti, Romania
     Adresa punctului de lucru: Campului 1, Oras Pantelimon, Ilfov
     Contact:   (+40) 731.015.774; (+40) 734.443.113
     E-mail: office@sci-distribution.ro*) Utilizatorul accepta faptul ca intre caracteristicile produsului si cele evidentiate prin poza acestuia pot exista diferente de dimensiune, forma, culoare, stralucire, reflexie etc.